CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.Rozwój choroby

Porażenie ziarna przez grzyby rodzaju Fusarium i jego zanieczyszczenie toksynami jest szkodliwe dla człowieka i zwierząt, co powoduje jego dyskwalifikacje w wykorzystaniu dla celów konsumpcyjnych i paszowych.

Rozwoj chorobyCopyright © Instytut Genetyki Roślin PAN