CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.Mykotoksyny

Mykotoksyny są toksycznymi metabolitami wtórnymi grzybów, toksycznymi dla człowieka i zwierząt. Niektóre z nich mogą wykazywać aktywność fitotoksyczną i antybiotyczną. Charakteryzują się odpornością na wysoką temperaturę.

Gatunek Fusarium Najważniejsze metabolity wtórne
F. graminearum Deoksyniwalenol i pochodne, niwalenol, zearalenon
F.culmorum Deoksyniwalenol i pochodne, niwalenol, zearalenon
F. avenaceum Moniliformina, eniatyny
F. poae Bowerycyna, eniatyny, niwalenol


Copyright © Instytut Genetyki Roślin PAN