CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.Choroba

Grzyby rodzaju Fusarium powodują groźną chorobę pszenicy, zwaną fuzariozą kłosa, która przyczynia się nie tylko do strat plonu nasion, lecz także powoduje pogorszenie ich jakości, poprzez zmniejszenie zawartość białka i glutenu oraz tworzenie mykotoksyn.

Głównymi sprawcami fuzariozy kłosa pszenicy są grzyby: Fusarium culmorum, F. avenaceum, F. graminearum, a także F. poae. Z porażonych kłosów pszenicy w Polsce izoluje się także gatunki: F. tricinctum, F. verticilioides, F. subglutinans, F. crookwalense i F. sporotrichoides, lecz na kłosach pszenicy pojawiają się zdecydowanie rzadziej.

Źródłem inokulum grzybów rodzaju Fusarium są porażone ziarniaki i gleba oraz obumarłe resztki roślin. Do porażenia sprawcami fuzariozy kłosów dochodzi w temperaturze od 15°C do 20°C w czasie opadów lub podczas wysokiej wilgotności powietrza. Infekcja kłosów rozpoczyna się podczas kwitnienia, gdy patogen poraża kwiatostany i wnika do ich środka.

Porażenie ziarna przez grzyby rodzaju Fusarium i jego zanieczyszczenie toksynami jest szkodliwe dla człowieka i zwierząt, co powoduje jego dyskwalifikacje w wykorzystaniu dla celów konsumpcyjnych i paszowych.Copyright © Instytut Genetyki Roślin PAN