CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.Wyniki

WYNIKI MOLEKULARNE

Stężenia DNA patogenów wywołujących fuzariozę kłosów, w powietrzu atmosferycznym

Zobacz wyniki molekularne

WYNIKI MIKROSKOPOWE

Stężenia zarodników grzybów wywołujących fuzariozę kłosów, w powietrzu atmosferycznym

Zobacz wyniki aerobiologiczne

WYNIKI POLOWE

System FUSAR chroni środowisko i jest wysoce opłacalny ekonomicznie

Zobacz wyniki polowe


Copyright © Instytut Genetyki Roślin PAN