CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.Zwalczenie chemiczne

Przykłady fungicydów do stosowania w pszenicy ozimej do zwalczania fuzariozy kłosów

Fungicyd Substancja czynna Dawka (l/ha)
Apron-X 190 EC protiokonazol, fluoksastrobina, biksafen 1,25
Ascra Xpro 260 EC biksafen, fluopyram, protiokonazol 1,0-1,5
AsPik 250 EC protiokonazol, tebukonazol 0,75-1,0
Caramba 125 SC metkonazol 1,2-1,5
Delaro 325 SC protiokonazol, trifloksystrobina 1,0
Djembe 274 EC bromukonazol, tebukonazol 1,2
Dobromir 250 SC azoksystrobiona 0,6
Elatus Era benzowindyflupyr, protiokonazol 1,0
Fandango 200 EC protiokonazol, fluoksastrobina 1,0
Gigant 275 SC izopirazam, protiokonazol 1,0
Lerak 200 EC azoksystrobiona, tebukonazol 1,5-2
Polygreen Fungicide WP Pythium oligandrum 0,1 kg/ha
Protendo 300 EC protiokonazol 0,65
Soligor 425 EC protiokonazol, spiroksamina, tebukonazol 1,0
Sparta 250 EW tebukonazol 1,0
Tenore 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,0

Rejestr środków ochrony roślin MRiRW:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin


Copyright © Instytut Genetyki Roślin PAN