CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.WYNIKI MOLEKULARNE
Stężenia DNA patogenów wywołujących fuzariozę kłosów, w powietrzu atmosferycznym

Wykazanie obecności grzybów rodzaju Fusarium w powietrzu i ich identyfikacja gatunkowa jest możliwa po zastosowaniu metod molekularnych opartych Real-Time PCR. Real-Time PCR z wykorzystaniem sond podwójnie znakowanych umożliwia precyzyjne określenie proporcji pomiędzy stężeniem DNA zarodników Fusarium graminearum, F. culmorum i F. avenaceum.

Badania prowadzono w latach 2010-2012 w czterech lokalizacjach w regionach Polski o zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Niezależnie od sezonu i lokalizacji odnotowywano obecność wszystkich trzech badanych gatunków grzybów rodzaju Fusarium. Stwierdzono jednak, że proporcje pomiędzy nimi, terminy pierwszej i maksymalnej detekcji oraz sumy stężeń ich DNA różniły się w czasie i przestrzeni.

Radostowo


Choryń


Charbielin


KrasneCopyright © Instytut Genetyki Roślin PAN