CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.Kontakt

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin
Zespół Fitopatologii Molekularnej

Instytut Genetyki Roślin PAN
Polskiej Akademii Nauk
ul. Strzeszyńska 34
60-479 Poznań
tel. (+48 61) 65 50 248
fax: (+48 61) 65 50 301

email: mjed@igr.poznan.plCopyright © Instytut Genetyki Roślin PAN